Podpora

Vážení zákazníci,

v této sekci Vás budeme informovat na základě vašich podnětů o provozních záležitostech a potřebách při provozování solárií

I. Pravidla pro bezpečné opalování v soláriu musí být vyvěšeny v každé kabině

Pravidla pro bezpečné opalování v soláriu

 • Pokud máte zdravotní problémy nebo užíváte léky, poraďte se o možnosti opalování s ošetřujícím lékařem. Váš zdravotní stav nebo vliv některých léků může být znásoben účinkem UV záření.
 • Zjistěte si fototyp Vaší kůže - za asistence obsluhujícího personálu solária si proveďte jednoduchý test pro určení fototypu Vaší kůže a na základě výsledků tohoto testu Vám obsluhující personál doporučí Váš individuální opalovací program.
 • Dodržujte maximální doporučené opalovací časy, intervaly mezi opalováním dle doporučeného opalovacího programu s ohledem na stav a typ Vaší kůže.
 • Mezi prvním a druhým opalováním vyčkejte minimálně 48 hodin.
 • Neopalujte se ve stejný den v soláriu a na slunci (dávky UV záření se sčítají).
 • Před opalováním si odložte šperky.
 • Před opalováním je nutné se důkladně odlíčit. Nepoužívejte již několik hodin před opalováním make-up a parfémy.
 • Nepoužívejte žádné opalovací krémy s ochranným faktorem. Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu (a opačně). Doporučuje se pouze kosmetika pro opalování v soláriích, která pokožce dodá potřebnou vlhkost a vitamíny.
 • Chraňte před ozářením citlivé části pokožky - jizvy, znaménka, tetování, genitálie.
 • Během opalování je nutné chránit si oči pomocí speciálních ochranných brýlí nebo očních ochranných fólií (Kontaktní čočky nebo sluneční brýle s UV filtrem nejsou náhradou speciálních ochranných brýlí). V případě nedodržení tohoto pravidla si vážným způsobem poškozujete zrak!!! Pokud se díváte přímo do rozsvíceného solária po dobu cca. 6 vteřin, již překračujete kritickou hranici záření, kterou snese Vaše oko. Pokud máte v rozsvíceném soláriu zavřená oční víčka, překračujete nebezpečnou dávku UV záření pro Vaše oko asi po 1 minutě.
 • Při opalování v soláriu neležte nehybně, neprokrvená místa se neopálí.
 • Po opalování nezapomínejte na intenzivní hydrataci pokožky použitím krému po opalování.
 • Po opalování se několik hodin nesprchujte, aby nedošlo k přerušení procesu pigmentace.
 • Pokud se po opalování objeví zčervenání, mělo by být další opalování alespoň na týden zastaveno a poté zahájeno opět od počátku programu a s kratšími opalovacími časy.
 • Po intenzivní opalovací kúře se doporučuje přestávka až 4 týdnů. Intenzivní opalovací kúra může probíhat např. tak, že budete chodit do solária obden celkem maximálně 10x a opalovací čas si budete postupně prodlužovat od počátečních 5 minut až do doporučeného maxima pro konkrétní fototyp kůže. Pro udržení opáleného vzhledu stačí 1 návštěva solária za 1 až 2 týdny.
 • Počet opalování za rok nemá překročit 50 až 100. Někteří dermatologové uvádějí dokonce pouze 20 návštěv v soláriu ročně! Vše je individuální a hodně záleží na fototypu Vaší pokožky, na počtu mateřských znamének apod.
 • Dalšímu použití solária by se měly vyhnout osoby, u kterých se do 48 hodin po prvním opalování objevily nenadálé účinky jako výrazné svědění nebo zčervenání pokožky apod.
 • Pokud se po opalování objeví opuchliny, bolesti nebo změny v pigmentaci kůže (změny u stávajících pigmentových skvrn), neprodleně vyhledejte lékaře.

Solárium nesmí používat:

 • osoby mladší 18-ti let,
 • osoby se sklonem k tvorbě pih,
 • osoby s přírodní červenou barvou vlasů,
 • osoby se skvrnami s abnormálním odbarvením pokožky,
 • osoby, které mají na těle víc než 16 mateřských znamének (o průměru 2 mm nebo více),
 • osoby, které mají jakákoliv atypická mateřská znaménka (atypická mateřská znaménka jsou definována jako asymetrická, větší než 5 mm v průměru s kolísavou pigmentací a nepravidelně ohraničená; v případě pochybností je nutno se poradit s lékařem),
 • osoby trpící na úžeh,
 • osoby bez schopnosti se celkově opálit nebo bez schopnosti se opálit bez spálení pokožky, když jsou vystaveny slunečním paprskům,
 • osoby, které se snadno spálí při vystavení slunečním paprskům,
 • osoby, u nichž se v rodině v dětství často vyskytuje bolestivé spálení pokožky,
 • osoby, které mají nebo v minulosti měly rakovinu kůže nebo které mají předpoklady ke vzniku rakoviny kůže,
 • osoby, které jsou v blízkém příbuzenském vztahu k osobě s historií melanomu,
 • osoby v lékařské péči z důvodu onemocnění, které souvisí s citlivostí na světlo,
 • osoby užívající léky vyvolávající citlivost na světlo.

Informace o datu minimální trvanlivosti na kosmetice

Datum minimální trvanlivosti vyjádřené slovy „spotřebujte nejlépe do“ nebo symbolem „přesýpacích hodin“ a datem v pořadí měsíc/rok nebo den/měsíc/rok.

Tento údaj není povinný u kosmetických přípravků, jejichž minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.

Zde se uvede symbol „otevřené nádobky na krém“ s údajem, který uvádí počet měsíců – dobu, po kterou je přípravek po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele. Tato doba se nazývá doba trvanlivosti po otevření (Period After Opening – PAO) a je uvedena v měsících, např. (12M). Počet měsíců může být uveden uvnitř nebo vně symbolu otevřené nádobky na krém.

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A  RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

INCI, INGREDIENTS

INCI je takové kouzelné slovíčko, kterým se kdekdo zaklíná, pokud se považuje za znalce kosmetiky, ale co to tedy ve skutečnosti znamená? INCI je zkratka pro International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, česky mezinárodní názvosloví kosmetických ingrediencí. Jedná se tedy o to, že pokud má výrobek složení popsané v systému INCI (což je třeba v našich a ve většině civilizovaných končin zákonná povinnost), pak je jedno, v jaké zemi se zrovna nacházíme a ingredience budou pojmenovány vždycky stejně. TZN. NEPŘEKLÁDÁ SE

 

 

EKOLAMP - Povinnost uvádět viditelný příspěvek na recyklaci na fakturách od 1. 1. 2021 

 

 

Vážení účastníci kolektivního systému EKOLAMP, 

 

parlament České republiky schválil před několika dny balíček odpadových zákonů. Nová odpadová legislativa musí být ještě podepsána prezidentem České republiky, to však vnímáme jako formalitu, proto Vás již s předstihem informujeme o jedné pro Vás v tuto chvíli asi nejzásadnější nové povinnosti pro výrobce/dovozce elektrozařízení. 

 

Součástí nové legislativy, která bude platná od 1. 1. 2021, je i nová povinnost pro výrobce/distributory/poslední prodejce elektrozařízení nazvaná VIDITELNÝ PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI. 

 

Tato povinnost znamená, že kupující (tedy distributor, poslední prodejce, spotřebitel) musí být informován o výši příspěvku na recyklaci, který výrobce platí do kolektivního systému. Tato informace musí být oddělená od ceny výrobku, a to nejlépe uvedená na účtence (obdobně jako se např. uvádí DPH). Příspěvek na recyklaci již nebude možné skrývat do ceny výrobku (do 31.12.2020). Výše uváděného příspěvku na recyklaci musí být stejná (neměnná) v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci, tj. distributor ani poslední prodejce si nemohou tento příspěvek samovolně navyšovat.